W szpitalach, w których wykonywane są zabiegi czy operacje niezbędne jest użytkowanie stołów operacyjnych. Jest to ważny element każdej sali operacyjnej, którego jakość wykonania a jednocześnie rozwiązania zastosowane, choćby w zakresie sterowania takim stołem będą w znacznym stopniu wpływały na wygodę użytkowania  stołu przez chirurgów. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że poszczególne stoły operacyjne mogą być odmiennie przygotowane w zależności od tego w jakim miejscu takie stoły będą użytkowane. Z jednej strony mogą one być stosowane w gabinetach, gdzie realizowane są drobne zabiegi, co dotyczy również przychodni specjalistycznych. W takim przypadku nie ma konieczności decydowania się na takie wyroby i sprzęt medyczny, które są bardzo rozbudowane, czyli w takich miejscach można bez większych przeszkód użytkować stoły uniwersalne. Natomiast w szpitalach, gdzie wykonywane są choćby bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne czy też ortopedyczne bardzo ważne jest postawienie na stoły, które przy operacjach pozwalają na zapewnienie różnych ustawień stołu podczas operacji, co przekłada się na wygodę realizowania przez chirurgia nawet skomplikowanych zabiegów.

Na rynku producentów sprzętu medycznego działa obecnie coraz więcej profesjonalnych firm zarówno krajowych a jednocześnie zagranicznych, co oczywiście pozwala na wybieranie różnych producentów między innymi takiego sprzętu jak stoły operacyjne. Jednak przy wybieraniu specjalistycznego sprzętu medycznego bardzo ważne jest postawienie na takie firmy, które mają na tym rynku duże doświadczenie. Ma to bardzo duże znaczenie między innymi z punktu widzenia czasu, w którym będzie można dany sprzęt użytkować, gdzie najlepsi producenci są w stanie zapewnić takie urządzenia, których jakość jest dużo większa poprzez realizowanie znacznie lepszego procesu produkcyjnego czy też zapewnienie również znaczenie lepszych materiałów stosowanych do wykonania danego sprzętu medycznego.

Współcześnie w medycynie pojawia się zarówno coraz więcej nowoczesnych rozwiązań technicznych a jednocześnie technologicznych, co oczywiście pozwala na zapewnienie znacznie większej jakości wykonania sprzętu medycznego i szpitalne, ale również znacznie większej liczby przydatnych funkcji, co przy użytkowaniu stołów operacyjnych może mieć bardzo duży wpływ na wygodę wykonywania operacji, która znów może mieć bardzo duże przełożenie między innymi na to, czy dana operacja, która jest skomplikowana będzie mogła być wykonana w sposób sprawny oraz udany.